wnt baner

Automatyzacja cash flow

zapewnia lepsze zarządzanie przepływami pieniężnymi i obejmuje:

    Przetwarzanie dużych ilości transakcji
    Mechanizmy zachowania bezpieczeństwa w sytuacjach wyjątkowych
    Transmisję danych i konwersję wielu formatów plików np. w celu pełnej integracji między wieloma systemami biznesowymi i bankowymi

Celem automatyzacji cashflow jest uzyskanie większej kontroli, przejrzystości, widoczności, lepszej jakości informacji oraz podniesienie wydajności. Zautomayzowanie przepływów pieniężnych pozwala na ośiągnięcie lepszego wyniku w krótszym czasie wypracowanego mniejszymi środkami.