wnt baner

Dyrektor Finansowy Outsourcing (CFO Outsourcing)

Usługa ta jest czasowym lub stałym outsourcingiem zarządzania wybranymi zagadnieniami związanymi z finansami lub księgowością spółek. CFO outsourcing jest usługą dedykowaną do średnich firm (firmy z sektora MSP), w których Zarządy:

    potrzebują wsparcia finansisty w zakresie planowania i budżetowania, kontroli kosztów, zarządzania ryzykiem oraz płynnością i pomocy w podejmowaniu decyzji zarządczych,
    potrzebują wsparcia w zakresie zarządzania i planowania płynności,
    liczą na wsparcia w zakresie zarządzania i ograniczania ryzyka biznesu,
    oczekują wsparcia w nadzorowaniu oraz usprawnianiu księgowości,
    planują wdrożenie systemów wspierających zarządzanie i planowanie (systemy ERP),
    potrzebują wsparcia w restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Najważniejsze korzyści

    Kontrola kosztów.
    Zwiększenie płynności finansowej.
    Wzrost bezpieczeństwa prowadzonego biznesu.
    Wpływ na wzrost wartości firmy.