wnt baner

Kontroling i rachunkowość zarządcza

- budżetowanie i prognozowanie

- sporządzanie miesięcznych raportów zarządczych

- analiza płynności finansowej spółki,

- analizy opłacalności IRR, NPV, ROI itp.

- kontrola poprawności księgowań w korespondencji z obowiązującą polityką rachunkowości

- audyt wewnętrzny

    opracowanie procesów budżetowania i prognozowań
    wybór i wdrożenie odpowiednich narzędzi do budżetowania i prognozowania
    opracowanie polityki rachunkowości zarządczej
    opracowanie procedur i procesów związanych z raportowaniem zarządczym
    wdrożenie narzędzi do raportowania zarządczego
    comiesięczna kontrola poprawności księgowań
    sporządzanie raportów miesięcznych i ich prezentacja