wnt baner

Raporty sprzedaży i kalkulacje marż zysku

- jest to element raportowania zarządczego, ale ze względu na kluczowe znaczenie dla każdej firmy, raporty te należy traktować jako odrębne zagadnienie. Naszym zadaniem jest stworzenie systemu, który w sposób automatyczny będzie generował raporty sprzedaży oraz porównywał sprzedaż zrealizowaną ze sprzedażą planowaną. Dodatkowo niezwykle ważnym elementem jest szczegółowa i prawidłowa analiza marż zysku na poszczególnych produktach, która powinna dawać odpowiedź na fundamentalne pytanie – czy firma zarabia na swoim biznesie? W przypadku raportów dotyczących sprzedaży i marż zysku niezwykle ważnym czynnikiem jest szybkość dostarczenia informacji, ponieważ sytuacja w tym zakresie jest zazwyczaj bardzo dynamiczna.