wnt baner

Analizy finansowe

Wnioskowanie i analizy opisowe są kolejnym narzędziem do zarządzania firmą, bazującym na raportowaniu zarządczym. O ile raporty zarządcze są zbiorem danych i informacji w formie tabel i wykresów to analizy zawierają element opisowy, wnioskowanie i propozycje konkretnych działań. Naszym zadaniem jest wykorzystanie informacji z raportów zarządczych do opracowania analiz, które zwrócą uwagę na mocne i słabe strony obecnej sytuacji Państwa firmy oraz zaproponują konkretne działania biznesowe na przyszłość.