wnt baner

Raportowanie zarządcze

 

Raportowanie zarządcze to podstawa controllingu w każdej firmie, jest to platforma obiegu informacji wewnątrz firmy i baza do podejmowania decyzji zarządczych. Odbiorcami raportów zarządczych są zarówno osoby bezpośrednio odpowiedzialne za dany obszar (np. handlowcy i kierownik sprzedaży), jak i menedżerowie wyższego szczebla (prezes firmy, członkowie rady nadzorczej). Naszym zadaniem jest zaprojektowanie, uruchomienie i zapewnienie ciągłości działania raportowania zarządczego w wielu obszarach i na wielu poziomach Państwa firmy – od raportów z zakresu sprzedaży i realizacji planu do skomplikowanych raportów dotyczących zarządzania finansami i kalkulacji marż zysku na produktach.