wnt baner

Biznesplany i analizy projektów inwestycyjnych

– są to typowe działania jednorazowe, których celem jest zbadanie konkretnego przypadku biznesowego lub scenariusza rozwoju firmy (np. pojedynczej inwestycji). Zadania te wykonuje się zazwyczaj w dwóch celach: rozszerzenia działalności firmy na nowe obszary (np. nowy rynek zbytu, inwestycja prorozwojowa, nowy oddział) lub pozyskiwania finansowania zewnętrznego (kredyty bankowe, dofinansowanie z Unii Europejskiej, itp.). Naszym zadaniem jest opracowanie prawidłowego i wiarygodnego biznesplanu lub analizy projektu inwestycyjnego dla Państwa firmy, wraz z częścią opisowo-analityczną. Biznesplany przygotowujemy według zadanych standardów kalkulacyjnych (np. bankowych) lub z wykorzystaniem własnych modeli i szablonów analitycznych.