wnt baner

Sprawozdawczość i konsolidacja

Działania te występują najczęściej w przypadku firm funkcjonujących w ramach koncernów lub holdingów, w których istnieją systemy wewnętrznego raportowania wyników poszczególnych spółek. Raporty sprawozdawcze i konsolidacyjne mają na celu unifikację obiegu informacji zarządczych w ramach koncernów i holdingów oraz koncentrację wybranych działań na poziomie centrali. Naszym zadaniem jest wypełnienie raportów sprawozdawczych lub konsolidacyjnych dla Państwa firmy, według obowiązującego wzoru, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych danych księgowych i pozaksięgowych (controllingowych).