wnt baner

Analizy przekrojowe i wskaźnikowe

Analizy wykonywane głównie na podstawie danych księgowych firmy (bilans i rachunek wyników) z wykorzystaniem ogólnych wzorów ekonomicznych. Analizy te służą przede wszystkim do prezentacji sytuacji firmy na zewnątrz, wypełniania wniosków kredytowych i porównań z innymi podmiotami. Naszym zadaniem jest zbudowanie raportów, które korzystając z danych księgowych zaprezentują wyniki Państwa firmy w sposób zagregowany i ujednolicony, aby umożliwić analizę odbiorcy zewnętrznemu.