wnt baner

Planowanie i budżetowanie

 

 

 

– jest to nieodzowny element każdego systemu controllingu, którego celem jest zarządzanie sytuacją i wynikami firmy w przyszłości. Budżet i plan finansowy firmy określają kierunki jej rozwoju w perspektywie roku (lub kilku lat), pełnią rolę koordynacyjną dla działań poszczególnych działów firmy oraz najczęściej stanowią podstawę zarządzania firmą. Naszym zadaniem jest opracowanie systemu planowania i budżetowania dla Państwa firmy, który będzie prezentował spójne i wiarygodne dane planistyczne oraz będzie skoordynowany z systemem raportowania zarządczego. Skoordynowanie planowania i budżetowania z bieżącym raportowaniem zarządczym jest niezwykle istotnym elementem systemu controllingu, ponieważ umożliwia bieżącą i szybką weryfikację założeń rozwoju Państwa firmy.