wnt baner

Monitorowanie kosztów i przepływów pieniężnych

Monitoring jest narzędziem do bieżącego zarządzania środkami pieniężnymi firmy. W ramach monitoringu przepływów (cash flow) lub kosztów należy dysponować aktualnymi i szczegółowymi raportami, które na bieżąco będą informowały o możliwościach finansowych firmy, jej sytuacji płynnościowej i płatnościach przewidywanych w najbliższej przyszłości. Naszym zadaniem jest uruchomienie raportów, które w szybki i automatyczny sposób będą dostarczały Państwu wiedzę na temat przepływów pieniężnych (w tym przepływów prognozowanych) oraz ponoszonych na bieżąco kosztów, w odpowiednim układzie i z odpowiednią częstotliwością (np. tygodniową).