wnt baner

Analizy rentowności produktów i klientów

Analizy rentowności bazują zazwyczaj na danych z raportów sprzedażowych i raportów dotyczących marż zysku. Analizy te dostarczają wiedzę o rentownych i nierentownych produktach w portfelu firmy oraz o klientach przynoszących największe i najmniejsze korzyści finansowe. Celem tych analiz jest prezentacja rozbudowanej informacji biznesowej wraz z opisem podstawowych przyczyn w zakresie czynników wpływających na rentowność sprzedaży w firmie. Naszym zadaniem jest opracowanie systemu skutecznego informowania o najbardziej i najmniej dochodowych pozycjach w portfelu sprzedaży Państwa firmy, wraz z propozycjami odpowiednich działań.