wnt baner

Outsourcing

Outsourcing IT polega na wydelegowaniu zadań i usług związanych z obsługą systemu informatycznego do wyspecjalizowanej firmy IT. Takie podejście pomaga biznesom zrezygnować z wielu czasochłonnych zadań oraz skupić się na tym, co robi najlepiej, czyli na swoich kluczowych usługach. W ramach obsługi informatycznej realizujemy stałe wizyty serwisowe, w celu rozwiązywania bieżących problemów oraz monitoring poprawnego funkcjonowanie infrastruktury informatycznej. Powierzenie opieki informatycznej naszej firmie uchroni Państwa przed niespodziewanymi stratami, jakie mogą powstać podczas przypadkowej awarii sprzętu komputerowego.

- audyt przedsiębiorstwa i zachodzących w nim procesów;
- przygotowanie mapy procesów i określenia czynności oraz prac wykonywanych w poszczególnych miejscach podejmowanych działań;
- proponowanie optymalizacji zasobów (m.in. ludzkich i informatycznych);
- wykrywanie miejsc dublowania działań;
- uporządkowanie wykonywanych czynności i procedur;
- przygotowanie, w oparciu o dostępne w firmie narzędzia informatyczne, procedur i narzędzi ułatwiających i usprawniających pracę;
- uporządkowanie obiegu informacji w przedsiębiorstwie;
-  wykorzystanie pełnych możliwości dostępnego oprogramowania i tworzenie dedykowanych aplikacji biurowych opartych m.in. na arkuszach kalkulacyjnych i bazach danych.
 
Analiza i optymalizacja procesów biznesowych umożliwia przedsiębiorstwom maksymalne wykorzystanie posiadanych zasobów. Zakres przeprowadzanej przez nas analizy i optymalizacji procesów biznesowych może dotyczyć zarówno całego przedsiębiorstwa jak i wybranej komórki, np. wyłącznie działu księgowego czy działu handlowego.