wnt baner

Analiza i optymalizacja procesów biznesowych

- audyt przedsiębiorstwa i zachodzących w nim procesów
- przygotowanie mapy procesów i czynności
- proponowanie optymalizacji zasobów (m.in. ludzkich i informatycznych)
- wykrywanie miejsc dublowania działań
- uporządkowanie wykonywanych czynności i procedur
- przygotowanie, w oparciu o dostępne w firmie narzędzia informatyczne,
  procedur i narzędzi ułatwiających i usprawniających pracę
- uporządkowanie obiegu informacji i dokumentacji w przedsiębiorstwie
- wykorzystanie pełnych możliwości dostępnego oprogramowania i tworzenie
  dedykowanych aplikacji biurowych

Analiza i optymalizacja procesów biznesowych umożliwia przedsiębiorstwom maksymalne wykorzystanie posiadanych zasobów. Zakres przeprowadzanej  analizy i optymalizacji procesów biznesowych może dotyczyć zarówno całego przedsiębiorstwa, jak i wybranej komórki, np. wyłącznie działu księgowego czy działu handlowego.

 

Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych

    - naprawa istniejących systemów operacyjnych
    - usuwanie wirusów i robaków internetowych
    - czyszczenie i defragmentacja dysków i rejestrów
    - ustawienia zabezpieczeń i ochrona danych
    - diagnoza i konserwacja komputera